ไม่ได้ครับ อีกอย่างถ้าไปลงของเก่านอกสโตร์ ระวังไวรัสด้วยนะ