Nic poniżej 15" u mnie nie zda egzaminu. Testowano.