gõ tìm "kiểu trung tâm điều khiển" là ra bác, nó bị ẩn nên vậy, note 9 note 8 cũng bị