Loa bình thường đã nhỏ hay gần đây mới nhỏ bạn. Nếu gần đây thì bạn kiểm tra rồi vệ sinh xem có bụi bẩn các thứ dính vào màn loa không.