Tym beznesmenom to możnaby konkurencję zrobić i taki mobilny punkt napełniania kufla z piwem uruchomić albo piwny pit-stop i napełniać do pełna za 5-7 zeta