Cho em hỏi là em có sài miband 5 lúc bật chế độ đi bộ lên để đo thì sau khoảng 12 giây nó hiện chữ đã tạm dừng và em bấm tiếp tụi thì sau khoảng 12 giây nó lại nữa và nó cứ bị như vậy quài thì cho em hỏi là bị lỗi gì vậy ạ