เท่าที่เข้าใจบางธีม อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์<br>
ขึ้นกับรุ่น rom  หรือคนทำไม่แก้ หรือ update<br>
ต้องหารุ่นเดียวกันลองว่าเป็นเหมือนกันเปล่า