ตั้งแต่ใช้มาไม่มีปัญหาอะไรเลยครับรวมๆถือว่าผ่านสำหรับโทรศัพท์ราคานี้