Mình nghĩ tính năng này sẽ có chút tác dụng với các máy sử dụng bộ nhớ đọc ghi tốc độ cao. Các máy dùng bộ nhớ thường chắc không nên có tính năng này, sẽ tốn bộ nhớ mà tác dụng cũng không đáng kể!