sao của em chưa lên được 12.5 nhỉ? cũng dùng mi 10tpro đây, chẳng lẽ phải up rom EU?