ram để đa nhiệm tốt thui. chứ chậm thì vẫn chậm do chip xử lý