6377659201
bạn kiểm tra lại thế nào chứ note 9s thấy đầy người cập nhật lên 12.5 rồi, có đăng đầy trên đây mà

đó là dùng rom custom, port mới đc chứ rom gốc chưa có 12.5 đâu