Bạn vào lại giới thiệu về thiết bị, nhấn nhiều lần vào phiên bản MIUI đến khi có thông báo hiện ra đã bật chế độ Tùy chọn nhà phát triển là đc nha