anh em ơi giúp với làm sao để bật lại được ứng dụng kép trên redmi not 9 ạ lên 0.10 cái mất luôn