cái đmm note 10 đéo thấy mà mấy đời thấp có trước trời