1แบตลดเร็วมากเมื่อเทียบกับตอนยังไม่อัพยูไอแก้ยังใงดีครับ
2เล่นเกมกระตุกมากเครื่องร้อนเร็วต้องแก้ยังใงครับ