6197530171
bản này là bản chính hãng hả bạn. mình vừa chấp nhận mất bảo hành để cài room eu vì caia trình nghe gọi của xiaomi. mình đang cài bản EU 12.5.2 mà máy nóng hơn lúc mình dùng bản chính hãng

mất bảo hành quái gì đâu bạn. nó cứ doạ unlock rồi cài rom khác là mất bảo hành thế thôi. sau bạn cần bảo hành, bạn chỉ cần cài lại rom global gốc rồi khoá bootloader lại trên Mi flash thì vẫn bảo hành bình thường nhé, giời biết