6341779491
100% rom china có rồi mà bác, hay ý bác nói rom global 99.99% có miui 12.5 android 11

là androi 11 đó bác!