Thuan To
Thay được nhưng mất giá trị cái vân tay ghê.

em xài face id 2d kh<br>
à:v