Ad1. Alarm jednorazowy po użyciu znika z listy alarmów.