vấn đề này muốn biết bên nào ngắt điện thì bạn sạc máy khác là biết liền