Nếu hết pin thì bạn cứ sạc thôi, không dùng sạc dỏm và không vừa sạc vừa dùng là được