Nếu xài nhiều, sạc nhiều thì nhanh chai pin thôi bạn!!!