giờ xài pin lipo hết rồi nên thoải mái đi bác chả sao đâu