Chỉ là mã rom thôi bạn. Nếu bạn dùng rom EEA có khi nó lên đến 12.0.1x á :v