mọi người ơi sao em cập nhật lên bản adroi 11 của Redmi note 9s cái phần thư viện ảnh chra em hơn 1xxx ảnh mà bây giờ nó còn 500 mấy vậy mng. Cả bong bóng chat bên mess thì nó thành hình vuông luôn