mi 9t pro vẫn trong chương trình beta bên china nên mình nghĩ vẫn sẽ lên miui 13 thôi. có thể đó sẽ là phiên bản cuối cùng con này đk lên