a e nào đã dùng note10 pro cho mình hỏi sao nó rung yếu thế có cách nào tăng độ rung ko