vừa lên 12.5 hôm nay. đã có Dolby asmos. quá tuyệt vời<br>