ram 6 thừa chơi liên quân ông nhé. Khựng 1 là do bản update của ông chưa tối ưu tốt, 2 cpu chưa tối ưu tốt