ถ้านับเป็นอักษรอังกฤษ เรียงตามตัวเลขแบบแอนดรอยด์รุ่นหลังๆ เป็นตัว S Android S แล้ว อยากรู้เลยว่าจะใช้ชื่อขนมชนิดใดตั้งชื่อดี