ชอบอ่านมากกว่าดูวีดีโอ  แต่มันอ่านไม่ได้เรย  สีมันขาวก็ไม่ขาว จางจนอ่านรัยไม่ได้