รุ่นนี้แหละที่ต้องการ ขอให้ดีลเลอร์นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยด้วยนะครับ