1840648249
Trừ GPS ra thì Miband thu thập thông tin độc lập. Vì vậy có thể đo bước chân, bơi, chạy, vân vân mây mây... khi nào kết nối với điện thoại thì nó sẽ hiện thị chi tiết. Còn muốn định vị hoặc vẽ bản đồ thì phải mang theo điện thoại.

Cảm ơn bác