732G trên em này chưa tối ưu tốt nên thường xuyên bị lag , thoát ứng dụng thì màn hình chính phải load 1 lúc mới hiện icon ứng dụng