m0nb00
732G trên em này chưa tối ưu tốt nên thường xuyên bị lag , thoát ứng dụng thì màn hình chính phải load 1 lúc mới hiện icon ứng dụng

Cái thoát 1 lúc rồi mới hiện icon thì cũng nhiều máy Xiaomi bị lắm. Do rom.