chip đầu 7 chạy mượt tất cả ứng dụng mạng xã hội, xem yt, game ổn nhưng khi nóng là có hiện tượng tuột, khựng nhẹ nhưng ko đến nỗi bực bội. Đáng đồng tiền mà !