181611602
cài bản cũ hoặc đợi update sửa lỗi.

bản cũ là từ phiên bản bao nhiêu v b