các ứng dụng chạy ngầm rất tốn pin, bạn vào cài đặt ứng dụng-->ứng dụng đang chạy-->tắt các ứng dụng ko sử dụng thử xem pin có đc cải thiện ko nhé!