b reset máy nhé mình note 10 pro cx bị để qua đêm mất 16% .giờ thì bt rồi để qua đêm mất có 1-2%