b nên tắt nguồn mỗi tối khi đi ngủ, lúc đó sóng dt k ảnh hưởng đến não mà tiết kiệm dc pin