màn hình bạn chụp có hiển thị ứng dụng tiêu thụ pin khi bạn ko sử dụng điện thoai đó  tin hiệu điện thoai đó ...và hệ thống chạy ngầm ah