ถ้าหมายถึงเอาแนบหูแล้วจอดับ ก็เป็นเรื่องปกตินะ เพราะมี proximity sensor ตรวจสอบว่ามีอะไรไปบัง sensor ไหม แต่ถ้าเปิด speaker คุยแล้วจอดับ sensor อาจมีปัญหา ลองลง app เช็คดู