y chang mình luôn.mình mua ở tgdd mới đi bảo hành từ tuần rồi, hên là vẫn cứu kịp thời