20% là đã sạc rồi. bạn chơi pin thế này sao chịu nổi