bình thường bạn ơi, do bản cập nhật nó thế đó. bạn đưa một số app về tiết kiện pin nhé