ALEX MI...
đây là ảnh chụp màn hình máy mình

nó tụt lúc đầu hơi nhanh sau đó sẽ chậm lại, bạn cứ dùng hết một lần rồi mới xác định được chứ ai lại canh chừng từng phút cho khổ, dùng 2năm chưa chắc đã thay PIN mà quan tâm lo lắng