sao cũng đc á bạn tại dây theo mấy với miband 5 nó giảm dòng điện r tha hồ sạc đi