5v là được rồi còn miband nó cần bao nhiêu A thì nó chỉ nhận bấy nhiêu A thôi. có xài 5v 10a thì nó cũng nhận chỉ khoảng vài chục mah thôi