Hayalet ekran olma ihtimali var ama belli olmaz...